Ana SayfaACTIVE DIRECTORYCSV’deki kullanıcıları OU’ya taşıyan script

CSV’deki kullanıcıları OU’ya taşıyan script

SamAccountName bilgisi ile csv’de topladığınız kullanıcıları aşağıdaki script ile ilgili OU’ya taşıyabilirsiniz;

# Taşınacak OU.
$TargetOU = “ou=TasinanOU,ou=OU Adı,dc=omerkocyigit,dc=com”
# CSV’nin yolunu gösteriyoruz(CSV’deki tepe bilgi “Name” olmalı).
Import-Csv -Path Users.csv | ForEach-Object {
$UserDN = (Get-ADUser -Identity $_.Name).distinguishedName
    Move-ADObject -Identity $UserDN -TargetPath $TargetOU
}